Kẹo Pictolin Sữa Không Đường 65g

8890

Giá: 32.000 đ

  • Xut x: Tây Ban Nha
  • Hướng dn s dng: Sử dụng khi thèm ngọt. Ngày ăn không quá 1/2 gói/1 ngày
  • V kẹo: Ngọt và thơm vị sữa
  • Kẹo cứng (kẹo ngậm)

Hết hàng

  • Xut x: Tây Ban Nha
  • Hướng dn s dng: Sử dụng khi thèm ngọt. Ngày ăn không quá 1/2 gói/1 ngày
  • V kẹo: Ngọt và thơm vị sữa
  • Kẹo cứng (kẹo ngậm)