8869

(Mua 1+1) Kẹo Pictolin Không Đường Vị Hoa Quả 65g

Giá: 32.000 đ

  • Xut x: Tây Ban Nha
  • Hướng dn s dng: Sử dụng khi thèm ngọt. Ngày ăn không quá 1/2 gói/1 ngày
  • V ko: Ngọt và thơm hương hoa quả
  • Ko cng (ko ngm)
  • Xut x: Tây Ban Nha
  • Hướng dn s dng: Sử dụng khi thèm ngọt. Ngày ăn không quá 1/2 gói/1 ngày
  • V ko: Ngọt và thơm hương hoa quả
  • Ko cng (ko ngm)