0778

Kẹo Dẻo Diablo Không Đường Cola Bottles 75g

Giá: 64.000 đ

  • Xut x: Vương Quc Anh 
  • Hướng dn s dng: Sử dụng khi thèm ngọt. Ngày ăn không quá 1/2 gói/1 ngày
  • V ko: Ngọt và thơm vị Coca cola
  • Ko dẻo 
  • Xut x: Vương Quc Anh 
  • Hướng dn s dng: Sử dụng khi thèm ngọt. Ngày ăn không quá 1/2 gói/1 ngày
  • V ko: Ngọt và thơm vị Coca cola
  • Ko dẻo