Bánh Quy Gullon Không Thêm Đường Digestive Socola 270g

4326

Giá: 143.000 đ

  • Xut x: Tây Ban Nha
  • Hướng dn s dng: Dùng vào các bữa phụ. Cách bữa chính từ 2- 3 tiếng. Sử dụng 1-3 cái/1 bữa phụ
  • V Bánh: ngọt vừa phải và thêm nhân socola. Một mặt bánh quy và một mặt phủ socola
  • Bánh giòn 
  • Xut x: Tây Ban Nha
  • Hướng dn s dng: Dùng vào các bữa phụ. Cách bữa chính từ 2- 3 tiếng. Sử dụng 1-3 cái/1 bữa phụ
  • V Bánh: ngọt vừa phải và thêm nhân socola. Một mặt bánh quy và một mặt phủ socola
  • Bánh giòn